Văn hóa F.B.I

    7 Tháng Chín, 2018

    Văn hóa của Generali Việt Nam là “F.B.I – Fast, Bold, Innovative” – một nét văn hóa độc đáo, khác biệt để đưa Generali Việt