4 Thói Quen Gây Ung Thư Bạn Cần Tránh

Những câu hỏi thường gặp về Quản lý Hợp đồng

14 Tháng Năm, 2020

Xin cho biết thủ tục thay đổi địa chỉ thường trú/địa chỉ liên lạc? Quý khách vui lòng điền vào Phiếu yêu cầu điều chỉnh

Xin cho biết thủ tục thay đổi địa chỉ thường trú/địa chỉ liên lạc?

Quý khách vui lòng điền vào Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin hợp đồng (Dành cho thông tin liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm – Liên quan đạo luật FATCA) và gửi về Generali Việt Nam.

Khi nào tôi có thể thay đổi định kỳ nộp phí?

 

•   Từ định kỳ nhỏ sang định kỳ lớn (từ Nửa năm sang Hàng Năm, từ Hàng Quý sang Nửa năm, từ Hàng Quý sang Hàng Năm): Quý khách có thể yêu cầu thay đổi vào các kỳ đáo niên của Hợp đồng bảo hiểm.

•   Từ định kỳ lớn sang định kỳ nhỏ (từ Năm sang Nửa năm, từ Nửa năm sang Quý): Quý khách có thể yêu cầu thay đổi vào kỳ phí bảo hiểm đến hạn.

Tôi có thể thay đổi Người thụ hưởng trong hợp đồng không?

 

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể thay đổi Người thụ hưởng.
Quý khách vui lòng lưu ý:
• Yêu cầu thay đổi Người thụ hưởng phải có sự đồng ý của Người được bảo hiểm.
• Mối quan hệ giữa Người thụ hưởng mới và Người được bảo hiểm phải thỏa quy định của Generali Việt Nam.

Tôi cần phải nộp chứng từ gì và đóng phí như thế nào để khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm?

 

Quý khách có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm trong vòng 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực. Để làm việc này, Quý khách cần cung cấp:
• Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng (Dành cho thông tin liên quan Hợp đồng bảo hiểm);
• Bản khai báo bằng chứng bảo hiểm của Người được bảo hiểm (nếu Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực trên 6 tháng); và
• Thanh toán các kỳ phí bảo hiểm quá hạn, các khoản tạm ứng chưa được hoàn trả và khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh tính đến ngày đóng phí (nếu có).
Sau khi nhận được Yêu cầu của Quý khách, Generali Việt Nam sẽ thẩm định và thông báo đến Quý khách.

Tôi muốn hỏi về thủ tục để tham gia thêm sản phẩm bổ trợ?

 

Vào ngày đáo niên Hợp đồng bảo hiểm, Quý khách có thể yêu cầu tham gia thêm sản phẩm bổ trợ. Thủ tục như sau:
• Cung cấp Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng (Dành cho thông tin liên quan Hợp đồng bảo hiểm);
• Cung cấp Bản khai báo bằng chứng bảo hiểm của Người được bảo hiểm tham gia thêm sản phẩm bổ trợ;
• Thanh toán phí bảo hiểm tạm tính của sản phẩm bổ trợ muốn tham gia thêm; và
• Thanh toán phí bảo hiểm đến hạn của Hợp đồng (nếu có).
Sau khi nhận được Yêu cầu của Quý khách, Generali Việt Nam sẽ thẩm định và thông báo đến Quý khách.

Khi hợp đồng bảo hiểm đáo hạn, tôi cần nộp những chứng từ gì để nhận quyền lợi bảo hiểm?

 

Để nhận quyền lợi đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm, Quý khách cần cung cấp:
• Phiếu yêu cầu thanh toán
• Bộ Hợp đồng bảo hiểm gốc
Sau khi nhận được đầy đủ thủ tục, Generali Việt Nam sẽ thanh toán Quyền lợi đáo hạn theo phương thức thanh toán mà Quý khách đã yêu cầu.

Trong quá trình tham gia bảo hiểm nếu tôi thay đổi số CMND/ngày cấp, tôi sẽ phải cập nhật cho Công ty như thế nào?

 

Để cập nhật/thay đổi số CMND/ngày cấp, Quý khách cần cung cấp:
• Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng
• Bản sao CMND thể hiện thông tin thay đổi

Khi tham gia bảo hiểm, tôi đã không khai báo tình trạng sức khỏe tồn tại trước đó. Nay tôi muốn thông báo cho công ty nên cần biết các thủ tục cần thiết.

 

Quý khách cần nộp các chứng từ sau:
• Đơn trình bày ghi rõ các thông tin sức khỏe không khai báo trước đó
• Bản khai báo bằng chứng bảo hiểm
• Các giấy tờ y khoa có liên quan đến tình trạng sức khỏe đã không khai báo trước đó
Sau khi nhận được các chứng từ trên, Generali Việt Nam sẽ thẩm định và thông báo đến Quý khách.

Trước đây ba của cháu đứng tên Bên mua bảo hiểm (BMBH) và cháu là Người được bảo hiểm. Nay ba cháu mất, tôi là mẹ cháu và muốn đứng tên BMBH thay ba cháu. Vậy tôi cần phải nộp những giấy tờ gì?

 

Để thay đổi Bên mua bảo hiểm, Quý khách cần cung cấp:
• Bản sao Giấy chứng tử của Bên mua bảo hiểm
• Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin hợp đồng (Dành cho thông tin liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm – Liên quan đạo luật FATCA)
• Văn bản xác nhận về quyền thừa kế và thỏa thuận chỉ định bên mua bảo hiểm mới
• Bản sao giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm mới
• Bản sao giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa BMBH mới và NĐBH

Tôi cần nộp những chứng từ gì và có đóng thêm phí không nếu tăng Số tiền bảo hiểm của sản phẩm Bảo gia An Thịnh?

 

Sau năm hợp đồng đầu tiên và tuổi của Người được bảo hiểm không vượt quá 60 tuổi, Quý khách có thể yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm của sản phẩm Bảo gia An thịnh.
Nếu yêu cầu được chấp thuận thì Phí bảo hiểm cơ bản sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, Chi phí bảo hiểm rủi ro và các điều kiện khác có liên quan của Hợp đồng sẽ được điểu chỉnh tương ứng.
Thủ tục như sau:
• Cung cấp Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin hợp đồng (Dành cho thông tin liên quan Hợp đồng bảo hiểm)
• Cung cấp Bản khai báo bằng chứng bảo hiểm của Người được bảo hiểm tham gia sản phẩm Bảo gia An thịnh
• Thanh toán phí bảo hiểm đến hạn của 3 năm đầu tiên (nếu Quý khách chưa thanh toán)
Sau khi nhận được các chứng từ trên, Generali Việt Nam sẽ thẩm định và thông báo đến Quý khách.

Nguồn từ Generali Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *