4 Thói Quen Gây Ung Thư Bạn Cần Tránh

Cơ quan đảm bảo và tìm hiểu các trường hợp bị “từ chối bồi thường” ở góc độ pháp lý?

16 Tháng Chín, 2018

Bộ Tài Chính thông qua Cục Giám sát Bảo hiểm chính là cơ quan quản lý mọi mặt hoạt động của các công ty bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là hoạt động chi trả bồi thường. Tất cả các trường hợp từ chối chi trả đều phải báo cáo Cục Giám sát Bảo hiểm.

Ai đảm bảo các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ không “GIAN LẬN” khi phải bồi thường ? Hiểu thế nào về các trường hợp bị “TỪ CHỐI BỒI THƯỜNG” ở góc độ pháp lý? Là vấn đề được mọi khách hàng quan tâm và đang đi tìm câu trả lời.

Bộ Tài Chính thông qua Cục Giám sát Bảo hiểm chính là cơ quan quản lý mọi mặt hoạt động của các công ty bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là hoạt động chi trả bồi thường. Tất cả các trường hợp từ chối chi trả đều phải báo cáo Cục Giám sát Bảo hiểm.

Từ góc độ pháp lý, việc từ chối chi trả được giải thích như sau:

  • a. Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm, khách hàng khai giấu tình trạng bệnh lý thì hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu ở thời điểm giao kết, tức là không có hiệu lực pháp lý. Nói cách khác hợp đồng này xem như không tồn tại.
  • b. Nếu hợp đồng đã bị vô hiệu thì dù khách hàng vẫn còn sống, hay tử vong do bệnh nào đó hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác, thì vô hiệu vẫn là vô hiệu, cho nên doanh nghiệp bảo hiểm không phải thực hiện nghĩa vụ chi trả theo hợp đồng đó. Thông thường các doanh nghiệp bảo hiểm vận dụng quy định “đơn phương đình chỉ hợp dồng bảo hiểm” (do khách hàng che giấu thông tin khi tham gia) được quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Kinh doanh Bảo hiểm, để chấm dứt hợp đồng và không chi trả quyền lợi bảo hiểm.
  • c. Cũng theo Khoản 2 Điều 19 của Luật Kinh doanh Bảo hiểm thì khi đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được quyền thu phí cho đến thời điểm phát hiện lý do đình chỉ (việc khai không trung thực của khách hàng). Lưu ý rằng dù mặc dù Bộ Luật Dân sự có quy định ngược với Luật Kinh doanh Bảo hiểm (điều 137), nhưng trong trường hợp đình chỉ hợp đồng bảo hiểm phải áp dụng theo Luật KDBH với tư cách là luật chuyên ngành. Chỉ những vấn đề nào không có trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm mới được áp dụng theo quy định của Bộ Luât Dân sự.
  • d. Một số doanh nghiệp bảo hiểm có hoàn lại cho khách hàng phần phí bảo hiểm đã tham gia, trong một số trường hợp như thế này. Đấy là thiện chí hỗ trợ của doanh nghiệp chứ không phải là nghĩa vụ luật định khi hợp đồng bảo hiểm bị đình chỉ thực hiện.

⇒⇒⇒ Bảo hiểm nhân thọ có lừa đảo ?

Ngoài vấn đề pháp lý nêu trên, chúng ta cũng cần hiểu rằng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ luôn mong muốn thực hiện cam kết chi trả quyền lợi bồi thường như theo hợp đồng bảo hiểm vì ở khu vực nào có hợp đồng bảo hiểm được chi trả quyền lợi doanh thu đều tăng nhanh sau đó. Giá trị bồi thường dù lớn cỡ nào cũng không là gì so với tổng tài sản và doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm, nhưng nếu phát hiện khách hàng khai giấu thì buộc phải từ chối để đảm bảo nguyên tắc công bằng cho những khách hàng đã kê khai trung thực về tình trạng sức khỏe của mình với doanh nghiệp bảo hiểm. Đó là nguyên tắc của ngành bảo hiểm nhân thọ trên toàn thế giới.

Theo “Sứ Giả Bình An”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *