4 Thói Quen Gây Ung Thư Bạn Cần Tránh

Bảo hiểm nhân thọ có “lừa đảo” có giống như “kinh doanh đa cấp”?

16 Tháng Chín, 2018

Nhiều người không biết rằng hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định rất chặt chẽ trong Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm

bao hiem nhan tho co lua dao

Bảo hiểm nhân thọ có “LỪA ĐẢO” ? Bảo hiểm nhân thọ có giống như “KINH DOANH ĐA CẤP” ? …v.v…

Nhiều người không biết rằng hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định rất chặt chẽ trong Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể như sau:

  • Đáp ứng đủ điều kiện và thủ tục hành chính về việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 45 trước đây, Nghị định 73 (từ 1/7/2016)) mới được Bộ Tài chính cấp phép.
  • Trong quá trình hoạt động: đội ngũ quản lý điều hành phải đáp ứng được tiêu chuẩn quy định, biên khả năng thanh toán lớn hơn biên khả năng thanh toán tối thiểu, vốn phát định lớn hơn hoặc bằng 600 tỷ đồng. Các thay đổi về người quản lý điều hành, trụ sở và chi nhánh văn phòng kinh doanh, vốn điều lệ, nội dung và thời gian hoạt động, mua bán sát nhập, giải thể…phải được Bộ Tài chính phê chuẩn.
  • Nội dung hợp đồng bảo hiểm phải được Bộ Tài chính phê chuẩn khi đáp ứng được các quy định (tại Chương II – Hợp đồng bảo hiểm trong Luật kinh doanh bảo hiểm (từ điều 13 đến điều 39)
  • Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được xây dựng theo đúng quy định (tại Nghị định 45 và hiện nay là Điều 39 Nghị định 73/2016/CP).
  • Trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm và đầu tư tài chính từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, tách chia lãi giữa chủ sở hữu và chủ hợp đồng bảo hiểm theo đúng quy định của Bộ Tài chính.
  • Công tác đào tạo, tuyển dụng, trả hoa hồng đại lý phải đúng quy định của Bộ Tài chính
  • Khi có nguy cơ mất khả năng thanh toán phải báo cáo Bộ Tài chính và đề ra các giải pháp khôi phục. Nếu không tự khôi phục được sẽ phải thực hiện các giải pháp theo yêu cầu của Bộ Tài chính để khôi phục khả năng thanh toán.
  • Khi doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mất khả năng thanh toán, khách hàng sẽ được đảm bảo quyền lợi từ Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm do các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đóng góp hàng năm tối đa 0,3% doanh thu.

Do vậy, nói bảo hiểm là lừa đảo, bán hàng đa cấp là sai. Người dân hoàn toàn có thể tin tưởng vào hoạt động kinh doanh chân chính và lâu dài của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Ngoài ra, nhìn bên ngoài việc bán bảo hiểm qua đại lý “có vẻ giống mô hình đa cấp”, nhưng thực tế đại lý chỉ được bán sản phẩm bảo hiểm với các quy tắc điều khoản biểu phí, hợp đồng bảo hiểm, giấy yêu cầu bảo hiểm, đơn bảo hiểm, minh họa bán hàng đã được Bộ Tài chính phê chuẩn, không được thêm bớt. Đại lý bảo hiểm hưởng hoa hồng năm đầu tối đa 25% phí bảo hiểm thu được với hợp đồng dưới 10 năm, tối đa 40% với hợp đồng kỳ hạn trên 10 năm trong đó có bao gồm chi phí phải bỏ ra để khai thác hợp đồng bảo hiểm. Từ năm thứ 2 trở lên chỉ được hưởng 5% đến 7% việc chi trả hoa hồng cũng được Bộ Tài chính quy định, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không được tự ý làm sai.

Theo “Sứ Giả Bình An”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *