Cơ quan đảm bảo và tìm hiểu các trường hợp bị “từ chối bồi thường” ở góc độ pháp lý?

16 Tháng Chín, 2018

Bộ Tài Chính thông qua Cục Giám sát Bảo hiểm chính là cơ quan quản lý mọi mặt hoạt động của các công ty bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt…

Các điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ liệu có “gài bẫy/đánh đố khách hàng”?

16 Tháng Chín, 2018

Điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do công ty bảo hiểm soạn thảo nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng và chính trực của bảo hiểm nhân thọ…

Bảo hiểm nhân thọ có “lừa đảo” có giống như “kinh doanh đa cấp”?

16 Tháng Chín, 2018

Nhiều người không biết rằng hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định rất chặt chẽ trong Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định Chính phủ và Thông tư…

Hotline: 1900989875
Chat Facebook
Gọi điện ngay