Hệ thống mạng lưới văn phòng Bảo Hiểm Generali Việt Nam

27 Tháng Năm, 2020

Danh sách văn phòng Generali trên toàn quốc:  

HƯỚNG DẪN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM GENERALI DỄ DÀNG

14 Tháng Năm, 2020

Quý khách có thể lựa chọn hình thức thanh toán phí bảo hiểm cho Generali phù hợp nhất qua nhiều kênh

Những câu hỏi thường gặp về Quản lý Hợp đồng

14 Tháng Năm, 2020

Xin cho biết thủ tục thay đổi địa chỉ thường trú/địa chỉ liên lạc? Quý khách vui lòng điền vào Phiếu yêu cầu điều chỉnh

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

14 Tháng Năm, 2020

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng cần lập yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (YCGQQLBH) kèm các giấy tờ liên

Danh sách Cơ sở y tế và Bệnh viện được Generali bảo lãnh và chấp nhận

12 Tháng Năm, 2020

Danh sách Cơ sở y tế và Bệnh viện được Generali bảo lãnh và chấp nhận Danh sách Cơ sở y tế và Bệnh viện

Xem Điều kiện và Điều khoản Hợp đồng các sản phẩm

12 Tháng Năm, 2020

ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG SẢN PHẨM CHÍNH Vita – Sống Lạc Quan Vita – Sống Tự Tin Vita – Sống Thịnh Vượng Vita – Lá